solution

解决方案

FCBGA载板

       半导体集成电路封装外壳: MEMS器件、大规模数字逻辑器 件、射频微波器件等。导体集成电路封装外壳: MEMS器件、大规模数字逻辑器 件、射频微波器件等。半导体集成电路封装外壳: MEMS器件、大规半导体集成电路封装外壳: MEMS件、大规模数字逻辑器 件、射频微波器件等。模数字逻辑器 件、射频微波器件等。

图片.png